Lomans Groep Totaalinstallateurs


Dortmundstraat 30 7418 BH Deventer
0570-690 919 Klik om te bellen

Over Lomans Groep Totaalinstallateurs

Elektrotechnische installaties

Onze ontwerp- en calculatieafdelingen ontwerpen betrouwbare installaties, reiken vooruitstrevende oplossingen aan en verliezen daarbij het milieu- en energieaspect niet uit het oog.

De klant vraagt flexibele oplossingen en wij ontwikkelen en implementeren deze binnen het vooraf vastgestelde budget. Wij zijn ons er terdege van bewust dat in de bovengenoemde aspecten enige spanningsvelden zitten. Door in de inventarisatiefase uw eisen en wensen zo volledig mogelijk in beeld te brengen, proberen wij met onze kennis en ervaring de beste maatwerkoplossingen voor u aan te dragen.

Vooruitdenken en meedenken bij het installeren van verlichting, energievoorziening en alle andere facetten van elektrotechniek is onze uitdaging. Doen wat we beloven is ons streven. U vindt in Lomans Groep Totaalinstallateurs dan ook de projectpartner op wie u kunt bouwen.

aardingsinstallaties bliksemafleidinginstallatie
kanalisatie verdeelinrichtingen
noodstroominstallatie lichtinstallatie
krachtinstallatie verlichtingsarmaturen
noodverlichting zonweringsinstallatie
domotica

ICT
Een datanetwerk voorziet in een van de belangrijkste processen binnen een bedrijf: communicatie. Communicatie is essentieel voor het verwerken, beheren en beheersen van de berichtenstroom in uw onderneming. Problemen met of vertragingen in dit proces, veroorzaken ergernis op de werkplek en kosten geld!

In de afgelopen jaren is netwerkbekabeling uitgegroeid tot een multifunctionele infrastructuur geschikt voor onder andere: data, telefonie, multimedia en beveiligingstoepassingen. Bijna dagelijks komen daar nieuwe mogelijkheden en toepassingen bij. Behalve een uitgekiende infrastructuur van ‘hogesnelheidslijnen’, is het essentieel dat alle onderdelen binnen het communicatiesysteem optimaal op elkaar zijn afgestemd om een zo hoog mogelijke performance te garanderen.

U bepaalt zelf van welke toepassingen u gebruik maakt en in hoeverre u voorbereid wilt zijn op de toekomst. Het spreekt voor zich dat wij graag met u van gedachten wisselen over de netwerkwensen en -mogelijkheden binnen uw organisatie. We inventariseren uw behoeften, analyseren de huidige situatie en geven advies over de verschillende mogelijkheden. Uiteraard beschikken wij over alle faciliteiten om uw netwerk aan te leggen én te onderhouden.

Telecom
Weet u welke communicatiemiddelen het geschiktst zijn voor uw bedrijf? Welke telefooncentrale met welk type telefoon past het beste binnen uw organisatie? Heeft u behoefte aan mobiele telefoons en zo ja, welk abonnement kiest u? Wilt u gebruik maken van Voice Response-systemen, Call Centers of Voice over IP? Of wilt u zelf kiezen wanneer u gebruik maakt van welke telecomprovider?

Allemaal vragen waarop wij – met u – passende antwoorden vinden. Bij ons treft u een ruime keuze aan hardware, bijvoorbeeld: (mobiele) telefoons, PDA’s, car kits en accessoires. Daarnaast geven wij graag advies en bieden diensten en totaalconcepten aan die naadloos zijn in te passen binnen uw bedrijf.

Beveiliging
Met onze beveiligingsoplossingen krijgt u een duidelijk beeld van de (on)gewenste aanwezigheid van personen. Via toegangscontrole bepaalt u wie wel en wie niet binnen mag komen. Via inbraakdetectie - al dan niet in combinatie met CCTV (camera’s) - krijgen ongewenste ‘gasten’ geen kans. Bij eventueel onraad onderneemt het meldkamerpersoneel direct actie zodat u met een veilig gevoel verder kunt slapen of van uw vakantie kunt genieten.

brandmeldinstallatie datanetwerken
inbraaksignaleringsinstallatie CCTV installatie
toegangscontrole-installatie (video) intercominstallatie
CAI installatie gebouwbeheersystemen
geluidsinstallatie zusteroproepsysteem
slagboominstallatie CO² / lpg detectie-installatie
mindervalidetoilet signalering CTI-installaties

Werktuigbouwkundige installaties

Werktuigbouwkunde is de afdeling van Lomans Groep Totaalinstallateurs die zich richt op het realiseren van warmte-/koude installaties, ventilatie, luchtbehandelingstechnieken en sanitaire technieken.

De afstemming tussen verschillende technieken (ook Elektrotechnische installaties) bij de realisatie enerzijds en de bouwkundige- en architectonische aspecten anderzijds worden zowel tijdens de voorbereiding, de uitvoering als de nazorg niet uit het oog verloren.

Onze deskundige medewerkers hebben een ruime ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van groot- en kleinschalige installaties van zeer uiteenlopende aard in de utiliteitsbouw, maar ook bij projecten in de industrie en de gezondheidszorg.

hemelwaterafvoer binnenriolering
waterinstallatie sanitair
brandbestrijdingsinstallatie gasinstallatie
persluchtinstallatie verwarmingsinstallatie
ventilatie-/luchtbehandeling koelinstallatie
regelinstallatie gebouwbeheersysteem

Voor contact kunt u bovenstaand telefoon nummer gebruiken of een mail sturen naar deventer@lomans.nl

Lomans Groep Totaalinstallateurs in het kort

Dienstverlening voor

Bedrijven
Particulieren

Diensten

Advies
Inspectie
Keuringen
Onderhoud
Telefonie
Toegangsautomatisering

Beheer van installaties

Alarm installaties
CV installaties
Kracht installaties
Licht installaties
Meterkast installaties

Dienstverlening 's avonds mogelijk

Ja

Dienstverlening in het weekend mogelijk

Ja

Onze locatie

Lomans Groep Totaalinstallateurs


Dortmundstraat 30 7418 BH Deventer
0570-690 919 Klik om te bellen