Eerste slimme elektriciteitsnetten dit jaar aangelegd

De eerste slimme elektriciteitsnetten worden nog dit jaar aangelegd. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt hiervoor 16 miljoen euro beschikbaar. Met slimme netten besparen consumenten energie en krijgt duurzame energie meer ruimte.

Proeftuinen
De Taskforce Intelligente Netten adviseert in haar eindrapport aan de minister tussen de vijf en tien proeftuinen in te richten in verschillende omgevingen om de technologie van de slimme netten te testen, bijvoorbeeld een woonwijk, stadscentrum, kantorenpark, industrieterrein of agrarisch gebied.

Zuiniger omgaan met energie
'We willen slimmer en zuiniger omgaan met energie,' aldus minister Verhagen. 'Nederland heeft de technologie in huis voor slimme elektriciteitsnetten. Ik zet me ervoor in dat deze proeftuinen er ook zo snel mogelijk zullen komen.'

Stroom terugleveren aan net
Slimme netten kunnen samen met de energiemeter regelen dat elektrische apparaten vaker aangaan op momenten dat de energieprijs laag is. Verder kunnen consumenten een overschot aan kleinschalig opgewekte stroom, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak, makkelijker terugleveren aan het net. Ook kunnen slimme netten plaatselijke stroom opslaan en inzetten wanneer dat voordelig is.

Grootschalige toepassing
Nederland heeft door de kennis van TNO, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en energieconsultancy KEMA een goede uitgangspositie voor de realisatie van de eerste slimme elektriciteitsnetten. Een reeks proeftuinen is een noodzakelijke stap op weg naar de grootschalige toepassing van de benodigde technologie.

Bron: Agentschap NL

Op May 26, 2011